Międzynarodowa Analiza Głęboka

Wykorzystanie i wpływ Terapii Sztuki Opartej na Uważności (MBAT) w poprawie zdrowia psychicznego osób starszych.

Wyniki

Podręcznik MBAT4Seniors

Wyniki

Zestaw Narzędzi MBAT4Seniors

Wykorzystanie i wpływ Terapii Sztuki Opartej na Uważności (MBAT) w celu poprawy zdrowia psychicznego osób starszych.

Wyniki

Platforma edukacyjna MBAT4Seniors i aplikacja mobilna na platformę Android

Wyniki

EPALE Społeczność praktyki MBAT

Obraz 4

Prowadzący edukację dorosłych

Wyposażyć nauczycieli prowadzących zajęcia dla osób starszych w wyczerpujący materiał metodyczny dotyczący stosowania MBAT w celu poprawy zdrowia psychicznego uczących się powyżej 65. roku życia w kontekście pandemii COVID-19.

Obraz 4

Seniorzy

Zaoferować seniorom łatwo dostępne i łatwe w użyciu narzędzie do korzystania z MBAT na co dzień.

Obraz 4

Dostosowane

Stworzyć spersonalizowany pakiet szkoleniowy MBAT dla nauczycieli dorosłych i seniorów, dostępny na platformie edukacyjnej online i aplikacji mobilnej na platformę Android.

Obraz 4

Poprawa

Poprawa zdrowia psychicznego i ogólnego samopoczucia seniorów poprzez wdrażanie kompleksowych i dostosowanych inicjatyw, promowanie sprzyjającego środowiska, które priorytetowo traktuje odporność emocjonalną, stymulację poznawczą i zaangażowanie społeczne, dostosowane do unikalnych potrzeb społeczności seniorów.

Obraz 4

Gospodarka Oparta na Zasadach Obiegu Zamkniętego

Ułatwienie powszechnej adopcji i zrozumienia zasad gospodarki obiegu zamkniętego w różnorodnym spektrum demograficznym, obejmującym nauczycieli dorosłych, seniorów i interesariuszy.

Obraz 4

Międzynarodowa Sieć

Utworzenie silnej międzynarodowej sieci organizacji nauczania dorosłych, aktywnie zaangażowanych w wdrożenie programu Mind-Body Awareness Training (MBAT). Ta sieć będzie działać jako dynamiczna platforma do współpracy w zakresie wymiany wiedzy, promowania międzykulturowych spostrzeżeń i wspierania zbiorowego rozwoju innowacyjnych metod nauczania.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi akceptacji treści, które odzwierciedlają jedynie punkt widzenia autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.